Polityka prywatności

Definicje

 1. Administrator oznacza Kodor Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej pod adresem ul. Nektarowa 7, 52-200 Wysoka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488340, NIP: 8961535918, REGON: 022298070, kapitał zakładowy 12.000 zł, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie titanum.pl i jej subdomenach.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego ytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

A. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu polegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Jeżeli zaznaczyłeś checkbox, że chcesz otrzymywać newsletter, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Jeżeli zadecydowałeś, że chcesz stworzyć konto użytkownika, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu założenia i utrzymywania konta.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Kodor sp. z o.o.z siedzibą w Wysokiej 52-200 przy ul. Nektarowej 7. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Kodor sp. z o.o z siedzibą w Wysokiej 52-200 przy ul. Nektarowej 7.
 3. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
  do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta użytkownika lub zapisu do newslettera.
 4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanido celów opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu.
 5. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, oraz ust. 2, 6 oraz 7 niniejszej Polityki Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania sklepu internetowego, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 6. Z zastrzeżeniem ust.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:
  a. świadczenia usług przez Serwis
  b. komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis
  c. tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu
 7. Zgodnie z ust.6 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności:
  a. w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Kodor sp. z o.o.;
  b. w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do Kodor sp. z o.o..

B. Jakie informacje są zbierane

 1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony serwisu.
 2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu.
 3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika do oferty sklepów.
 4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki są umieszczone w Serwisie.
 5. Serwis gromadzi informacje o hasłach według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie.
 6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.
 7. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z możliwości Wypowiedzi
  zdefiniowanej w Regulaminie. 
 8. Serwis do śledzenia aktywności użytkownika opisanej w punktach B1-7 może wykorzystywać mechanizm cookie i narzędzia należące do podmiotów trzecich.